Foto trap meppen

“De coöperatie houdt zich bezig met het stimuleren en implementeren van duurzame bouw voor een brede klantengroep door het ontwikkelen van een efficiënt bouwproces, van concept fase tot onderhoud en nazorg.
Tevens wordt gestreefd naar het in stand houden cq het creëren van natuurlijke en technische kringlopen.

De coöperatie staat open voor gelijkgezinden, om samen onze visie uit te dragen en te implementeren. Neem bij interesse contact met ons op. “