Woning Meppen

In 2008 heeft StroApp een woning ontworpen op basis van strobouw en leem. StroApp heeft voor het ontwerp en de bouwaanvraag gezorgd, waarna de bewoners zelf aan de slag gegaan zijn met de bouw en inrichting van de woning.  Het heeft ongeveer geduurd tot begin 2018 dat de woning zo goed als af was.

strobouw meppen 022

strobouw meppen 019De woning is opgebouwd uit een houtconstructie,
strobalen en leemstucwerk.
Het gebinte van de houtconstructie is afkomstig uit een eeuwen oude boerderij, de stro komt van het land van de buurman en de leem uit een bouwput in de buurt van Emmen. Het merendeel van de houten gevelkozijnen is hergebruik. Circulair bouwen in optima forma.
Behalve stromend water is de woning verstoken van nutsvoorzieningen. De energiebronnen zijn hout en de zon. Elektriciteit en warm water worden verkregen uit de collectoren op het dak. Het hout wordt geoogst uit de nabijgelegen Boswachterij Gees. Hiermee wordt de houtkachel gestookt die tevens water verhit. Met dit water worden de vloerverwarming en de wandverwarming gevoed.
De combinatie van stro, leemstuc en drielaagse beglazing maakt dat slechts spaarzaam gebruik van de verwarming hoeft te worden gemaakt.
Het vuilwater wordt afgevoerd naar een ruim moerasfilter, aangelegd aan de noordzijde van de woning.
In de gevels zijn ventilatiekanalen vlak boven het maaiveld aangebracht. Deze openingen in de vier windrichtingen zorgen voor een continue natuurlijke ventilatie van de woning.
strobouw meppen 014
De enige rekening die regelmatig op de deurmat valt is die van de drinkwaterleverancier. Er zijn echter interessante ontwikkelingen op het gebied van het zuiveren van hemelwater. Wellicht kan het water er binnenkort ook af.
DSCI0955_klein